Send oss en e-post

 • Vänligen fyll i ditt namn
 • Vänligen fyll ett meddelande

Vilkår

Produkt- og forsikringsvilkår for avtaler inngått fra 2016-01-01

 • Sport & fritid

  Vilkår sykkelregistrering

  1. Registreringsperiode
  1.1 Registreringen gjelder i fem år fra betalingsdato. For registreringspakke gjelder registreringen fra aktiveringsdato.
  1.2 Registreringen gjelder kun den sykkel og eier det er betalt for og kan ikke overføres.                                                                                                                                 1.3 Alle kunder i Falck Sykkelregister vil kunne motta informasjon pr mail, post eller sms. Kunder kan reservere seg mot informasjon ved å kontakte kundesenterert                                                                                           

  2. Pris
  2.1 Registreringen koster kr 399,- inkl. mva for fem år.

  3. Øvrige bestemmelser
  3.1 Registreringen har en praktisk funksjon kun for personer bosatt i Norge.
  3.2 Alle sykler som selges i butikk utstyres med oblat. Hvis det er ønskelig med ny oblat, kan dette sendes mot selvkost på produksjon og porto. Ved kjøp av brukt sykkel sendes oblat i posten.
  3.3 Falck Sykkelregister er ikke ansvarlig for tap eller feil som måtte oppstå som følge av uriktige eller manglende opplysninger fra kunde, forhandler eller forsikringsselskap.
  3.4 Registreringen er ikke å anse som en forsikring. Forsikringsoppgjør tas direkte med ditt skadeforsikringsselskap. Nivået på egenandelsreduksjon vil variere avhengig av forsikringsselskap og forsikringstype. Avklar med ditt forsikringsselskap hvilke vilkår som gjelder.
  3.5 Har forsikringsselskapet erstattet sykkelen, er den forsikringsselskapets eiendom. Kunden plikter selv å informere forsikringsselskapet dersom sykkelen kommer til rette.
  3.6 En funnet sykkel som håndteres av en hittegodsstasjon, utleveres mot et gebyr for å dekke stasjonens kostnad med sykkelen. Dette gebyret varierer avhengig av den enkeltes stasjons avtale med de lokale politimyndighetene.
  3.7 Falck Sykkelregister forbeholder seg retten til å endre vilkår som en følge av endrede driftsforutsetninger.

  Vilkår gjeldende pr 01.01.16

  Vilkår barnsykkelregistrering

  1. Registreringsperiode
  1.1 Registreringen gjelder i tre år fra registreringsdato.

  2. Pris
  2.1 Registrering er gratis for barn under ti år.

  3. Øvrige bestemmelser
  3.1 Registreringen har en praktisk funksjon kun for personer bosatt i Norge.
  3.2 Alle sykler som selges i butikk utstyres med oblat. Hvis det er ønskelig med ny oblat, kan dette sendes mot selvkost på produksjon og porto. Ved kjøp av brukt sykkel sendes oblat i posten.
  3.3 Falck Sykkelregister er ikke ansvarlig for tap eller feil som måtte oppstå som følge av uriktige eller manglende opplysninger fra kunde, forhandler eller forsikringsselskap
  3.4 Registreringen er ikke å anse som en forsikring. Forsikringsoppgjør må tas direkte med ditt skadeforsikringsselskap.
  3.5 Har forsikringsselskapet erstattet sykkelen, er den forsikringsselskapets eiendom, kunden plikter selv å informere forsikringsselskapet dersom sykkelen kommer til rette.
  3.6 En funnet sykkel som håndteres av en hittegodsstasjon, utleveres mot et gebyr for å dekke stasjonens kostnad med sykkelen. Dette gebyret varierer avhengig av den enkeltes stasjons avtale med de lokale politimyndighetene.
  3.7 Falck Sykkelregister forbeholder seg retten til å endre vilkår som en følge av endrede driftsforutsetninger.

  Vilkår gjeldende pr 01.01.16